top banner
left menu

Committees

CONFERENCE CHAIRS
Prof. Tao WU (Co-Chair)
Prof. Xiang GAO (Co-Chair)
Prof. Jinyue YAN (Co-Chair)

ORGANIZING COMMITTEE  
Prof. Cheng Heng PANG Prof. Hai Long LI
Dr. Jun HE Dr. Hao Ran ZHANG
Dr. Phil HALL Mr. Ming Kun JIANG
Dr. Zheng WANG
Dr. Haitao ZHAO
Dr. Kaiqi SHI
Dr. Xiang LUO
Dr. Yipei CHEN
Prof. Qingyang LIN
Dr. Yuxin YAN
Dr. Mengxia XU
Prof. Chenghang ZHENG
Dr. Shuai LIU
Dr. Guang LI
Dr. Jiahui YU
Dr. Kien Woh KOW
Dr. Kam Loon FOW
Dr. Yang MENG
Dr. Svenja HANSON
 

SECRETARIAT
Prof. Cheng Heng PANG

Dr. Zheng WANG

Dr. Xiang LUO

Dr. Yipei CHEN

Dr. Yuxin YAN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE 
Prof. Jinyue YAN (Chair), Editor-in-Chief, Applied Energy
Prof. Jianzhong WU (Co-Chair),
Co-Editor-in-Chief, Applied Energy
Prof. Zita VALE (Co-Chair),
Co-Editor-in-Chief, Applied Energy
Prof. Siaw-Kiang CHOU (Co-Chair),
Assoc. Editor, Applied Energy
Prof. Umberto DESIDERI (Co-Chair),
Assoc. Editor, Applied Energy

A. K. Gupta USA A. Massardo, Italy A. Meier, USA
A. P. Roskilly, UK C. D. Rakopoulos, Greece C. S. Wang, Singapore
D. Chiaramonti, Italy D. Guan, UK D. J. Lee, Taiwan
D. K. Zhang, Australia E. Dahlquist, Sweden E. Martelli, Italy
F. C. Sun, China G. Hammond, UK G. Strbac, UK
H. B. Sun, China H. G. Jin, China H. L. Li, Sweden
H. M. Xu, UK J. Hetland, Norway J. Milewski, Poland
J. Whalen, Canada J. Z. Wu, UK K. Hubacek, The Netherlands
K. Yoshikawa, Japan L. Kazmerski, USA M. K. H. Leung, Hong Kong
M. Kraft, UK M. Obersteiner, UK M. Sorrentino, Italy
N. Hedin, Sweden N. Zhou, USA O. Veneri, Italy
P. Lund, Finland P. Yang, USA R. Madlener, Germany
R. Span, Germany S. A. Kalogirou, Cyprus S. Garimella, USA
S. T. Tu, China T. Shamim, USA X. G. Li, Canada
X. H. Xia, South Africa Y. L. He, China Y. M. Wei, China
Y. Yamagata, Japan Z. Y. Luo, China T. Wu, China
C. H. Pang, Malaysia X. Gao, China F. C. Wang, China
E. Lester, UK G. Zhu, China L. Chen, China
Y. D. Wang, UK X. N. Wang, China
  
     
 

Copyright © 2022. All rights reserved www.applied-energy.org